ไดฟ์ อินดี๊ด ให้บริการด้านการท่องเที่ยวดำน้ำ ขายสินค้าต่างๆ และสอนการดำน้ำทุกระดับขั้นโดยได้รับการรับรอง

จากสถาบันProfessional Association of Diving Instructor (PADI) ตั้งแต่  มกราคม 2550

เป็นต้นมา ในบรรยากาศเป็นกันเอง สไตล์ DIVE INDEED คุณ จะได้รับการบริการที่อบอุ่น และสัมผัสอุปกรณ์

ดำน้ำยี่ห้อดังจากทั่วโลก ที่เราคัดมาแต่สิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณภาพ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงจากประสบการณ์ดำน้ำมา

มากกว่า 10 ปี และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำยี่ห้อ Apollo ในประเทศไทยทั้งนี้เรามีบริการก่อนและหลัง

การขายอย่างมีประสิทธิภาพ ลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อน เพียงแค่คุณเข้ามาทักทายเราก็ยินดีเป็นที่สุด

Dive Indeed PADI 5 STAR DIVE CENTER ….การได้รับสมาชิกภาพระดับนี้ต้องเป็น PADI Dive Center ที่

สามารถให้บริการกับนักดำน้ำได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอน การคัดสรรอุปกรณ์ดำน้ำและการจัด

กิจกรรมดำน้ำ การจะได้รับรองการเป็น PADI Five Star Dive Center ธุรกิจจะต้องมีระดับการบริการและการทำ

ธุรกิจที่สูงขึ้น ต้องมีการสนับสนุนและให้บริการการสอนหลักสูตรดำน้ำของ PADI เท่านั้น ศูนย์ดำน้ำต้อง

สนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมใต้น้ำและสนับสนุนระบบการสอนดำน้ำของ PADI รวมถึงการให้บริการ,สินค้า

และให้ประสบการณ์ที่มีคุณภาพกับลูกค้า

Staff Profile

พิวัฒน์ นพหิรัญ (ครูรอง)

PADI  Instructor # 497165

Thai/English speaker

info@diveindeed.com

ธีระสันติ์ รักตะบุตร (ครูนอส)

PADI  Instructor # 497167

Thai/English speaker

info@diveindeed.com

สุประภากร สิงห์เจริญ (ครูเอ๋)

PADI  Instructor# 497166

Thai/English speaker

info@diveindeed.com

ตรอง วรปรีชา (ครูตรอง)

PADI Instructor # 485557

Thai/English speaker

info@diveindeed.com

สุรัตน์   มธุรสสุคนธ์ (ครูเคี้ยง)

PADI  Instructor # 497164

Thai/English speaker

info@diveindeed.com

ติดต่อเรา